V kapsách seno mám...

20.07.2012 08:08

Já zahlédl hřívy
a zaslechl cval,
já stále šel za ním
a každý se mi smál.
Mně z bot sláma kouká
a v kapsách seno mám,
však pohled ze sedla
je nejhezčí, co znám.

Anisa Berková