Srdečně Vás zveme do krásné pošumavské krajiny na víkendový seminář KINERGIE

17.08.2011 15:33

Srdečně Vás zveme do krásné pošumavské krajiny na víkendový seminář KINERGIE

s Cristinou Maldonado, která kinergii vyvinula během dvanácti let výuky tance
a řeči těla na předních univerzitách v Mexiku a působení v roli tanečnice
soudobého tance.


Najít správné držení těla. Vrátit se do zdravé vzpřímené pozice, ve které je lidská
bytost svobodná a přirozená. Zdokonalit svůj pohyb, zbavit jej námahy a spojit tělo
i mysl tak, že si budeme více vědomi sebe sama. To vše lze docílit pomocí kinergie.
Technika propojuje hluboké dýchání (jógu), vědomou kontrolu vlastního středu
(pilates) a koordinaci svalového napětí s uvolněním (eutonia).


Kinergie aktivuje vnitřní svaly, tak abychom dosáhli zdravých pohybových návyků.
Je to terapie procházející tělem. Rozvíjí schopnost vnímání sebe sama. Je to cesta
která nás učí vypořádat se s konkrétními problémy našich pohybových stereotypů.
Během workshopu prohloubíme vědomí vlastního těla, naučíme se cítit a chápat
signály, které nám vysílá. Budeme tělu naslouchat a jednat na základě jeho
vlastního záměru, svalového napětí a dechu.


Všechny dovednosti, které se naučíme, můžeme praktikovat při běžném
každodenním životě, kdykoli se nám bude chtít, ať už během dlouhého sezení,
chůze nebo stání.


Cílem je vybudovat takové tělo, které bude odpovídat individuálním potřebám
každého jednotlivce. Proto je dílna pouze pro 8 účastníků a dává prostor pro
individuální rozvoj techniky.