Obsednutí Asirky

10.08.2010 12:40

Na našich letošních táborech dvě nejmenší jezdkyně poprvé obsedly naše hříbátko Asirku. První usednutí proběhlo v červenci ve stáji při polední siestě s Vandou , Domčou a Markétou a úplné obsednutí se sedlem v srpnu jezdkyní Toničkou společně za podpory všech ostatních :) Nechyběla samozřejmě Marcelka,která obě jezdkyně na hřbet bezpečně usadila..

Všem našich jezdcům i ostatním dětem děkujeme za krásné chvíle :)