Přání koně...
Buď mým přítelem...
Nasyť mne, napoj mne a dej mi čistou, prostornou stáj a volný výběh s dobrou pastvou,
když skončena je denní práce.
Mluv se mnou, neboť  Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.
Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti sloužit s radostí
a najdeš místo v mém srdci.
Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči, jdem-li kupředu.
Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.
Nebij mne, když Ti nerozumím.
Neměj mne za nepozorného, když nesplním Tvou vůli - možná,
že sedlo nebo kopyta nejsou v pořádku.
Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej mi ocas,
který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.
Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit,
můj milovaný příteli, nenech mne, prosím,
hladovět a mrznout a neprodávej mne.

Dopřej mi klidný odpočinek .

Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt...
 

Novinky

PŘIROZENÁ KOMUNIKACE S KOŇMI...

23.01.2011 22:37
Od nového roku jsme začali používat metodu přirozené komunikace s koňmi. Výsledky se dostavují velmi rychle...

Obsednutí Asirky

10.08.2010 12:40
Na našich letošních táborech dvě nejmenší jezdkyně poprvé obsedly naše hříbátko Asirku. První usednutí proběhlo v červenci ve stáji při polední siestě s Vandou , Domčou a Markétou a úplné obsednutí se sedlem v srpnu jezdkyní Toničkou společně za podpory všech ostatních :) Nechyběla samozřejmě...
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>